Dr. Mary Staggs

Dr. Mary StaggsMnoho mých pacientů se mě ptá, proč jsem se vlastně začala zajímat o detoxikaci v iontové lázni? Důvodem bylo, že jsem si uvědomila, že by mohla dobře doplňovat jiné terapeutické metody, které jsem užívala již dříve. Základním principem této metody je elektrolýza a mě ze všeho nejdřív zajímalo, proč voda ve vaničce, do níž jsou při léčebné kúře ponořeny nohy, mění barvu…

Dr. Mary Staggs

je přední anglická terapeutka. Ve své práci navazuje na dílo Dr. Royala Raymonda Rifeho. Její autodetoxikační jednotka Mary Staggs Detox, kterou v roce 2001 po konzultacích u dr. Coreye na Floridě a dr. Morneye v Denveru přijala za vlastní a kterou začala šířit v Evropě, představuje zdokonalenou verzi Rifeho detoxikačního přístroje.
Dr. Mary Staggs je uznávanou kapacitou na poli přírodního lékařství, jemuž se věnuje od roku 1969. Je zmocněnkyní Britského homeopatického institutu pro všechny španělsky mluvící země, členkou správní rady a zkušební komise Foundation of Contact Reflex Analysis (CRA). Externě působí v USA na Bircham University na Floridě. Spolu s dr. Manubensem zkoumá další možnosti využití přístroje Mary Staggs Detox. V Evropě je jejím hlavním léčebným centrem Staggs Clinic v Esteponě v jižním Španělsku. Metoda Mary Staggs Detox je založena na galvanické elektrolýze a podporuje přirozenou detoxikaci, která tělu umožňuje upevnit zdraví. Tato detoxikace v principu znamená bioenergetickou stimulaci různých tkání, orgánů a systémů, které potom mohou lépe vykonávat svoji detoxikační funkci. Stimulace tak pomáhá obnovit přirozenou bioenergetickou rovnováhu, která významně ovlivňuje naše zdraví.

Není samozřejmě náhoda, že je naše tělo tvořeno ze tří čtvrtin vodou. Koncem prvního roku života tato hodnota klesá na 60 procent a s přibývajícím věkem se neustále snižuje. Nelze se proto divit, že naši předkové, kteří neznali vodu jen z vodovodních kohoutků jako většina z nás, ji v minulosti uctívali jako božství a spojovali s duchovními ideami. Zmínky o tom nalezneme ve spisech mnoha duchovědných badatelů, například u Leonarda da Vinci, J. W. Goetha, Novalise nebo W. H. Hegela.

Dr. Mary Staggs podrobně popisuje principy své metody a širší souvislosti

Více než 30 let jsem hledala odpovědi na otázky otázky související s detoxikací lidského organismu a vykonávala praxi na poli přírodní medicíny. Dospěla jsem k závěru, že potřebujeme komplexní řešení.
Když jsem se začala zabývat přírodním léčením a výživou, byla jsem šokována, kolik léků musí člověk brát. Poznala jsem, že se jedná o diktát farmaceutických společností, které z léků učinily alfu omegu medicíny.

Když jsem studovala homeopatii, dozvěděla jsem se, že dříve lékaři pacientům pouštěli žilou nebo jim přikládali pijavice, aby se pročistilo tělo, a že přírodní medicína užívala dávidla a klystýry k odčervení, očistě jater a celkové detoxikaci. Začala jsem proto hledat metodu, která by tělu umožnila stimulovat jeho vlastní vylučovací systémy.

V průběhu svých výzkumů jsem narazila na dílo dr. Royala Raymonda Rifeho, Američana, který vynalezl a zkonstruoval univerzální prizmatický mikroskop, nejsilnější mikroskop na světě, jenž mu roku 1920 umožnil objevit virus lidské rakoviny. Později ještě objevil frekvenci elektromagnetické energie, která dokázala tento virus zničit, když na něj byla namířena. Zkonstruoval přístroj, jenž vysílal energetické pole a dokázal zlikvidovat virus rakoviny v tělech pacientů. Problémem ovšem zůstávalo, jako dostat tyto zničené viry z těla…
Vedle toho jsem se zabývala dílem dr. Royala Leeho, jenž spolupracoval s dr. Rifem.
Před několika lety mi byl předveden zvláštní detoxikační přístroj, který měl vylučovat toxiny nohama. První otázka, která mě napadla, byla: jak?

Podle akupunktury, reflexologie, kineziologie a mnoha dalších disciplín existují v těle lidskému oku neviditelné energetické dráhy. Stimulace a vyrovnávání tělesných bioenergií – to vše již bylo vědecky prokázáno. Fyzikové, chemikové, biologové, lékaři, psychiatři a psychologové z mnoha světadílů přispěli svými objevy k obohacení našeho vědění na tomto poli.
Na Západě se stále více začíná šířit pojem vibrační medicína. Richard Gerber definuje vibrační medicínu jako metodu, která se pokouší léčit nemoc a transformovat lidské vědomí prací s energetickými strukturami, které řídí fyzické projevy života. Říká, že lze lidi vyšetřovat elektrickými přístroji, které vyrábějí magnetismus Dodává, že fosforescence, záře tvořená některými materiály za spoluúčasti elektřiny, může být základem lidské aury, a protože energie je schopnost konat práci, může být tato energie přeměněna v informaci (jako je tomu například v televizi). Naše DNA vstřebává informace ze svého elektromagnetického prostředí (a toto může způsobit epigenetickou dědičnost).

Výzkumy v ústavu Hearth Math Institute ukazují, že koherentní elektrokardiogramové spektrum provází pocit lásky, který může ovlivňovat DNA. Dále toto koherentní spektrum může ovlivňovat EEG, například mozek, který zase může pozměnit imunologickou a endokrinní funkci. Dr. Bernie Siegel píše, že láska léčí – a současná medicína mu musí dát jen za pravdu.

Živé systémy lze definovat jako dynamické organizace s inteligentní informací vyjádřené energeticky, a sice jako integrované celky, jejichž základní vlastnosti vyplývají z dynamického vztahu mezi jejich částmi. Pozoruhodnou roli v životě člověka a celé planety hraje voda.

Dr. Mary StaggsVoda tvoří asi 70 procent naší celkové tělesné váhy. Energetické hladiny nejrůznějších úrovní putují různými rychlostmi především díky vodivosti vody tělem a mohou regulovat buňky postupně. Je to podobné tomu, co vídáme v přírodě při bouřce: nejprve vidíme světlo blesku, potom slyšíme zvuk hromu a nakonec pocítíme změnu tlaku, vyvolanou tímto pochodem živlů. Energie v lidském těle je je přenášena mezi systémy podobně dynamicky a interaktivně.

Elektromagnetická energie vysílaná srdcem proudí pod povrchem kůže a má vliv na životní prostředí i mezilidské vztahy. To má samozřejmě dopad na léčení ve vztahu lékař-pacient, protože úrovně vědomí na sebe vzájemně reagují s energetickými strukturami Stará představa o srdci jakožto sídle duše může být založena na skutečnosti, že srdce vysílá největší množství magnetické energie v těle, zatímco mozek emituje největší množství elektrické energie.

Dr. Mary StaggsRuští vědci Semjon Kirlian a Valentina Kirlianová sestrojili ve třicátých letech minulého století elektrofotografický přístroj, který zaznamenával bioluminescenci. Považovali ji za vyzařování živé energie a dospěli k závěru, že tyto emanace pocházejí z jednotného biologického energetického pole. Jiní vědci, jako například Nikola Tesla a Kilner z londýnské nemocnice St. Thomas, pracovali ve stejné oblasti. Dr. Thelma Mossová z Kalifornské univerzity v Los Angeles (UCLA) ukázala, že stavy relaxace jsou charakterizovány mnohem zářivějšími emanacemi energie, v porovnání s vyzařováním, která se objevují ve stavech napětí

To vše, o čem píšu, dnes patří do zvláštního druhu medicíny, které se říká vibrační. Je to zdánlivě mladé odvětví, ovšem jen zdánlivě. Vibrační medicína má totiž nesmírně dlouhou tradici, starou téměř jako lidstvo samo.

Ačkoli na Západě se vibrační medicína praktikuje teprve krátkou dobu, na nejrůznějších místech planety je odpradávna součástí tradiční praxe. Odhaduje se, že téměř sto tradičních kultur používá některou z forem energetické práce. Existuje mnoho technik, které spadají do této kategorie, včetně akupunktury, akupresury, elektromedicíny, bioelektrické stimulace a elektromagnetických energií.

Dokonce i homeopatie je energie: je to vlastně přijímání “léků” tak silně zředěných, že to, co zbývá, je vlastně spíš jen “otisk energetických vzorů” než prvotní substance. Možná by to bylo možné nazvat “pojídání energetických vzorů”. Vypadá to možná jako čarování, které se však skvěle se osvědčilo a je natolik uznáváno, že homeopatické nemocnice v Evropě se dnes těší vynikající pověsti. Ostatně i anglickou královskou rodinu léčí homeopatičtí lékaři. Také zvířatům homeopatie velmi prospívá, takže se sotva může jednat o psychosomatické působení. Nebo snad ano?

Jedním z nejdůležitějších systémů v organismu je energetický systém, který metabolizuje a distribuuje energii po celém fyzickém těle. Ideální léčebný způsob je vybalancování energetického systému stimulací, odvodněním nebo opravou poškozených tkání.
Druhý způsob léčby s energiemi tzv. rezonance. Atomy, které tvoří hmotné fyzické tělo, jsou tvořeny pohybujícími se částicemi s různými elektrickými náboji. Všechny substance těla jsou doslova zhotoveny z těchto pohybujících se částic. A tak - ačkoli vypadá pevně - je každá buňka vlastně v neustálém pohybu, neboť je vytvořena z energetických vln.

Práce s energiemi může léčit tak, že ovlivňuje rytmus, frekvenci, vlnovou délku a elektromagnetické náboje těla. Jako jednoduchý příklad působení rezonance uveďme třeba “obyčejné” působení hudby. Zamyslete nad tím, jak na vás působí. Může změnit vaši náladu, způsobit bolest, dokonce ji můžete vnímat i fyzicky, je-li příliš hlasitá. Je tomu tak proto, že energetické vlny ve vašem těle se změní, jakmile začnou rezonovat s energetickými vlnami hudby.

Přítomnost elektromagnetického aspektu v těle byla demonstrována opakovaně. Elektromagnetické pole produkované mozkem je například snadno zjistitelné a lze je měřit a analyzovat několik desítek centimetrů od hlavy.

Kromě elektrických frekvencí svalů, mozku a srdce existuje ještě jiné energetické pole, o menší amplitudě a vyšší frekvenci. Tato elektromagnetická energie je osmkrát až desetkrát rychlejší než ostatní biologická elektřina, zjištěná na povrchu těla, a má asi poloviční až třetinovou sílu ve srovnání s napětím nehybného svalu, vyjádřeného v milivoltech.

Zatímco četní badatelé zkoumali extrémně nízké biologické frekvence (ELF) a magnetický proud v souvislosti s léčením, zdravím tkání a nemocemi, potom extrémně vysoká biologická frekvence (EHF) elektrických proudů, která je spojována s fenomény mysli a lidským vědomím, byly poprvé zkoumány ve Valerie Hunt’s Laboratory na UCLA v Los Angeles. Přišla první překvapení.

Dr. Mary StaggsVeškeré živé systémy, vyjma jednobuněčných organismů, produkují elektrický proud v řádu milivoltů, tedy tisícin voltu, což je relativně silný signál, výrazně silnější než u bílého šumu, který se pohybuje v řádu mikrovoltů neboli milióntin voltu.

Běžné bioelektrické přístroje, například snímače magnetické rezonance, ultrazvuk, systémy monitorující činnost srdce a mozku, stejně jako přístroje pro ozařování, využívají bioenergická pole. V Německu bylo vynalezeno mnoho přístrojů, které jsou propojeny s počítači. Některé detekují elektromagnetické vlny v těle, dokonce i elektromagnetické vlny léků nebo přírodních preparátů. Některé přístroje zjišťují elektrické impulsy tak, že se pohybují po kůži, jiné po energetických meridiánech. Tyto přístroje se zpravidla nazývají EDS (elektrodermální screening).

Dr. Mary StaggsModerní věda již potvrdila, že každá živá bytosti má ve svém těle elektrické náboje. Moderní fyziologie ukazuje, že ačkoli jsou tyto náboje velice malé, lze měřit jejich sílu a šíření. Ve skutečnosti je spousta moderních lékařských přístrojů, včetně elektrokardiografu, elektroencefalografu a snímače magnetické rezonance, aby vůbec mohly fungovat, odkázána na šíření elektromagnetických nábojů v těle.

Alternativní, komplementární a integrační metody léčení jsou součástí teoreticky dobře podložené, ale nedostatečně probádané oblasti medicíny. Nicméně lékaři z konvenčních amerických a evropských lékařských společností stále tíhnou k odmítání nekonvenčních léčebných metod, například akupunktury, bylinných léků či masážní terapie, a to buď v lepším případě jako neúčinných nebo (většinou) naprosto šílených.

Existuje tedy specificky biologická forma energie?

Dr. Mary StaggsV posledních dvou staletích tato zdánlivě prostá a nevinná otázka připravila o dobré jméno spoustu vědců, víc než jakákoli jiná. Přitom už odpradávna je nedílnou součástí čínské a indické medicíny teorie meridiánů, které procházejí lidským tělem a jimiž proudí biologická energie, a poznání energetických center (čaker), v nichž je tato energie rozdělována. Západní medicína, tzv. moderní, se buď tváří, že to neví, anebo nad tím “velkoryse” mávne rukou.

Je záhadnou, proč se konvenční lékařská věda tak striktně staví proti myšlence energetických meridiánů v lidském těle, zejména když existují přesvědčivé experimentální důkazy o účinnosti akupresury a akupunktury, publikované ve spoustě knih a časopisů. A když existuje tolik lékařů (a léčitelů, nutno podotknout), kteří tyto principy nejenže nepopírají, nýbrž je považují za přirozenou součást svých léčebných postupů.

A tak po uvážení všech těchto metod a s přihlédnutím k výsledkům detoxikační metody Mary Staggs Detox jsem nabyla pevného přesvědčení, že všechny energeticky podporují tělesné vylučovací systémy, aby zdárně fungovaly i po dokončení terapie.

Dr. Mary StaggsBioelekřina se měří v milivoltech a pohybuje se v rozmezí od jednoho do několika stovek milivoltů. Některá zvířata jsou schopna produkovat neuvěřitelná množství bioelektřiny. Například úhoř elektrický (Elektrophorus elektricus), který žije v tropických oblastech Jižní Ameriky, dokáže vytvořit silné elektrické výboje až do 650 voltů. V závislosti na velikosti tohoto druhu úhoře se intenzita výboje, který vysílá, může i měnit.

Zkuste si sami provést jednoduchý a zajímavý pokus s bioelektřinou: Naplňte dvě nádoby vodou, do jedné ponořte zinkovou destičku a do druhé měděnou. Potom obě destičky připojte k voltmetru. Nezjistíte žádné elektrické napětí. Vložte prsty pravé ruky do jedné nádoby a prsty levé ruky do druhé. Nyní naměříte hodnoty 10 až 30 mikrovoltů, které vám procházejí tělem. To znamená, že se vaše tělo proměnilo ve Voltovu baterii. Avšak když teď spojíme obě destičky drátem, způsobíme v této biologické baterii (tj. v našem těle) zkrat. Tím dojde k ionizaci a následnému vstřebávání měděných iontů do našeho organismu. Přítomnost těchto iontů, které se navzájem ovlivňují s nervovými zakončeními a různými energetickými meridiány, vyvolá změny v mikrocirkulaci, která bude nakonec přenesena do krevního oběhu jako slané sraženiny, které vyladí naše tělesné zdraví a homeostázu. Můžete se tak snadno přesvědčit, jak lze měřit elektrické impulsy našeho těla.

Dr. Mary StaggsEEG je grafický záznam mozkových impulsů (mozkových vln). Elektroencefalograf měří elektrickou aktivitu mozku pomocí mnoha elektrod umístěných na různých částech lebky. Elektrody zaznamenávají nepatrné elektrické impulsy, produkované tisíci nervových buněk v mozku.
Mozkové buňky spolu komunikují prostřednictvím elektrických impulsů. EEG nám umožňuje odhalit a zaznamenat obraz elektrické aktivity v tomto jedinečném orgánu, například při zjišťování abnormalit.

Naše tělo je živý organismus a žádná netečná struktura plná různých drátů, takže se musíme vyvarovat jakýchkoli srovnání s oním typem elektřiny, kterou užíváme v našich domácnostech. To si uvědomme.

Ionty jsou nepatrné a jejich vlastnosti určuje jejich elektrický náboj. Fyzikové jako Einstein, Hahn a Heisenberg ukázali, že tyto nepatrné částečky hmoty obsahují velice “hutnou” energii. Z chemického hlediska je iont jakýkoli atom nebo skupina atomů nesoucí jeden nebo více kladných či záporných nábojů. Kladně nabité ionty se nazývají kationty, záporně nabité ionty anionty. Ionty vznikají, když se elektrony přidají k neutrálním atomům, molekulám či jiným iontům, respektive od nich oddělí, nebo když se ionty spojí s jinými částicemi nebo když se kovalentní vazba mezi ionty rozštěpí takovým způsobem, že se oba elektrony vazby spojí s jedním z uvolněných atomů. Například při reakci atomu sodíku s atomem chlóru vzniká kationt sodíku a aniont chlóru - přidáním kationtu vodíku k molekule čpavku vznikne kationt čpavku a rozložením molekuly vody vznikne kationt vodíku a aniont kyslíku.

Buněčná funkce regulována bioelektrickými obvody, které jsou srovnatelné s elektrickými obvody v technických přístrojích. Naše těla fungují v harmonické a skvěle vyladěné rovnováze a jsou vystavena neustálému toku energie, která je v trvalém pohybu. Z toho tudíž plyne, že náš zdravotní stav závisí na schopnosti těla reagovat na ustavičné změny, k nimž dochází na všech úrovních našeho organismu a na jeho vrozené schopnosti je usměrňovat. Proudění energie se mohou postavit do cesty překážky, které je nutné odstranit, aby byla obnovena původní rovnováha. Náš organismus je schopen absorbovat uvolněnou energii v souladu s dobře známým principem, který nám pomáhá udržovat běžný zdravotní stav. Kromě základní hygieny, která je nutná k zachování normální rovnováhy a dokonalé harmonie mezi jednotlivými orgány a systémy, jsou to výše uvedené faktory, které nám umožňují obnovit řád, v němž probíhá náš normální vývoj jakožto lidských bytostí.

Společným principem, na němž jsou založeny všechny terapie a který zajišťuje jejich efektivitu, je používání různých energií. Tento princip je dobře znám alopatické medicíně, která také užívá elektrický proud jako pro léčení, tak pro diagnózu.

Elektromagnetické proudy jsou nezbytné k udržení života, který proudí našimi složitými tělesnými systémy. V každém případě tedy bude zlepšení vodivosti a podpoření iontové výměny rozhodující pro oživení mikroproudů a obnovu elektrických bipolarit.

Lidské tělo, jak dobře víme, je tvořeno převážně vodou. Krev, intersticiální a intracelulární tekutiny, ač oddělené různými membránami, jsou slané roztoky, které existují v těsném vzájemném vztahu. Jsou-li do elektrolytické lázně přístroje Mary Staggs Detox vloženy nohy nebo ruce, vznikne spojení mezi tělesnými tekutinami a vodou, neboť obojí je slané.

Detoxikační metoda Mary Staggs Detox je založena na elektrolýze a podporuje přirozenou detoxikaci, která tělu umožňuje upevnit zdraví. Detoxikace je založena na bioenergetické stimulaci různých tkání, orgánů a systémů, které potom mohou lépe vykonávat svoji detoxikační funkci. Tato stimulace pomáhá obnovit rovnováhu, která zase pomůže upevnit naše zdraví.

Navíc elektrolýza v nožní lázni způsobuje uvolňování různých substancí v důsledku štěpení molekul vody. Tyto substance se přemísťují k elektrodám, nebo jsou jimi vylučovány, přičemž probíhá jejich transformace, která vyústí ve srážení částeček ve vodě, změnu její barvy a uvolňování plynů. Bioenergetické proudění vyvolané v těle má stimulující účinek na mikrocirkulaci, může pomoci odstranit překážky a podpořit činnost tkání, orgánů a systémových funkcí.

Německý biofyzik F. A. Popp píše: “Veškeré formy života a veškeré mechanismy jsou řízeny drobnými elektrickými impulsy, srovnatelnými s elektrickými obvody v technickém přístroji. Poruchy elektromagnetického pole nebo elektrického potenciálu buněk vyvolávají nemoci”.

Poruchy bioelektrického potenciálu buněk způsobují nemoci, degeneraci a smrt. Léčba tudíž napomáhá vyvolat různé signály neboli biofrekvence, které náš biologický systém snadno rozpozná a přijme jako regenerační schéma pro upevnění zdraví.

Jev, známý jako úraz elektrickým proudem, objevil roku 1794 profesor anatomie Luigi Galvani. Celá řada výzkumů dalších vědců později potvrdila jeho objev. Carlo Matteucci, profesor fyziky, v sérii experimentů, které prováděl přes třicet let, nezvratně prokázal existenci tohoto jevu.

Home > Detoxikace > Dr. Mary Staggs
Mary Staggs