Průběh detoxikace

Průběh detoxikacePrůběh detoxikace přístrojem Mary Staggs Detox

Ještě před samotnou detoxikací je potřeba si připomenout zásady, principy a doporučení, která je dobré vědět a zajistit, aby byla terapie pomocí přístroje Mary Staggs Detox maximálně účinná. Mj. odložit veškeré kovové předměty a předměty vyzařující jakékoli elektromagnetické pole, např. mobilní telefon, nebýt pod vlivem alkoholu, min. půl hodiny před detoxikací nekouřit, při detoxikaci pít hodně vody a maximálně relaxovat. Dále je velice důležité se seznámit s kontraindikacemi této metody, které jsou popsány podrobně na stránce „Doporučené použití“. Pokud je vše v pořádku, dá uživatel své nohy do lázně s teplou vodou, nastaví se čas, po který bude kúra probíhat, v závislosti na jeho stavu.

Po zapnutí přístroje Mary Staggs Detox začne probíhat v lázni elektrolýza provázená ionizací vody. Přístroj začne odečítat zvolený čas a ukáže aktuální hodnoty bioenergetického pole v lázni. Pro dosažení maximálního účinku detoxikace je nutno docílit hodnot mezi 1.7 až 1.9. Většinou je potřeba částečně zvýšit vodivost lázně. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je postupným přidáváním přiměřeného množství soli, nebo solného roztoku (obojí bez obsahu jódu) do vody v lázni. Při přidávání soli, nebo solného roztoku je pořeba lázeň dobře promíchávat, aby byl roztok pokud možno co nejvíce homogenní. Po dosažení optimálních hodnot 1.7 až 1.9 je bioenergetické pole přirozeně a v plné míře přijímáno tělem.

Toto bioenergetické pole je přijímáno tělem skrze nohy a rozváděno dále do celého těla několika způsoby. Zaprvé, jsou stimulovány veškeré reflexní zóny a akupunkturní body, jenž se nacházejí na chodidlech (příp. dlaních) čímž se velice účinně stimulují i jim odpovídající orgány a systémy v těle, dále je pak toto pole rozváděno nervovým systémem, ve kterém se začnou odstraňovat bloky, a na který tato terapie blahodárně působí. Především je však toto bioenergetické pole přijímáno krví, u které významě zlepšuje schopnost mikrocirkulace, a dalšími tělesnými tekutinami, kterými je posléze dále šířeno do celého těla, ke všem orgánům a systémům, které jsou takto stimulovány a začínají správně a intenzivně pracovat na vyčištění těla od škodlivých látek a toxinů, jenž se během života v našem těle nahromadily. Během detoxikační kúry může docházet ke zbarvování vody v lázni a to většinou do žluta, hněda, hnědozelena nebo i do černa. Toto zbarvení vody je pouze vedlejší produkt elektrolýzy, při které dochází k disociaci a srážení látek obsažených ve vodě.

Postupné zbarvování je způsobeno chemickými reakcemi vyvolanými elektrolýzou vody. Na toto zbarvení má vliv především chemické složení vody (tvrdost vody, obsah minerálů, kovů, nečistot a organických látek), dále pak pH vody, stáří použité ionizační mřížky a v poslední řadě toto zbarvení také částečně ovlivňuje agresivita a složení potu na nohou klienta. Žádné testy prováděné s tímto přístrojem nezjistily, že by bylo cokoli během detoxikační kúry vylučováno z těla klienta do lázně prostřednictvím jeho nohou, vyjma velice malého množství potu a látek obsažených v pórech nohou. Člověk je při kúře a nějaký čas po ní čištěn a detoxikován přirozenými cestami, tedy ledvinami (močí), kůží (potem) a plícemi (dýchání). Proto je velice důležité před, během a především po detoxikační kúře pít velké množství vody, aby se zajistilo odvedení uvolněných škodlivin a toxických látek pryč z těla.

Během detoxikace mohou lidé pociťovat nejrůznější pocity. Někteří, zvláště pak více citliví lidé, cítí lehké mravenčení, nebo píchání na ploskách nohou. Většina lidí však cítí pouze velmi příjemnou teplou lázeň. Následně po aplikaci detoxikační lázně se lidé cítí obvykle velice dobře, odpočatě s pocitem lehké ospalosti. Tento pocit je podobný jako při návštěvě sauny či masáže. Určitá skupina lidí popisuje velký přísun energie, cítí se značně osvěžení a v plné síle. Těmto lidem se nedoporučuje aplikovat detoxikační koupel ve večerních hodinách. U velice malé části lidí může nastat subjektivní zhoršení jejich stavu, mohou krátkodobě cítit nevolnost a lehké bolesti. Tento jev je způsoben tím, že jejich tělo začalo řešit skryté problémy, přechozené, chronické nebo právě začínající nemoci. Po odeznění tohoto subjektivního zhoršení (2 hod. až 1 den), nastává naopak velice výrazné zlepšení a pocit zdraví a síly. Pro urychlení tohoto procesu se doporučuje hodně pít.

Doporučená doba koupele je u zdravých dospělých jedinců 20 - 30 minut, protože cyklus výměny krve (průtoku krve celým organismem) trvá u dospělých lidí asi 20 minut. U slabších, nemocných a dětí nad 12 let se odvozuje z jejich tělesné váhy a konstituce podle vzorce: T(tělesná váha) : 12 (orgánové číslo) x 3 = V (výsledný počet minut pro délku detoxikačních koupelí a zároveň počet opakování detoxikačních koupelí na jednu ucelenou sérii).

Home > Detoxikace > Průběh detoxikace
Mary Staggs