Region Praha 1

Centra s přístrojem Mary Staggs


Highcare studio Envelope

Praha 1, Krakovská 21
Tel.: 222212685, 723332018
www.envelope.cz

Petra Vlčková Palác YMCA

Praha 1, Na Poříčí 12
Tel.: 774 150 173, 773 140 297
www.vlckova-masaze.cz
Mary Staggs